Cookie beleid

Artikelen 13 en 122 van wetsdecreet 196/2003 (“Code betreffende de bescherming van persoonsgegevens”)

Wat zijn cookies?

“Cookies” zijn kleine tekstbestanden die een server kan opslaan op de harde schijf van een computer en die informatie over de gebruiker kan opslaan. Hiermee kunt u activiteiten vastleggen en voorkeuren opslaan. Ze helpen de interactie tussen de gebruiker en de site te analyseren via een vlotte en gepersonaliseerde navigatie. Soorten cookies die door deze site worden gebruikt De site gebruikt cookies alleen om de navigatie en het gebruik van de website te verzekeren en te vergemakkelijken en om informatie, in geaggregeerde vorm, te verzamelen over bezoeken aan de site.

Koekjes

De site www.aroundrome.eu maakt gebruik van technische cookies, op basis waarvan op grond van art. 122 van de Code betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de bepaling van de Garant van 8 mei 2014, is geen toestemming van de gebruiker vereist.

Cookies van derden

Sommige cookies van derden zijn geïnstalleerd op de website www.aroundrome.eu De individuele cookies van derden en links waar de gebruiker meer informatie kan krijgen en de deactivering van cookies kan vragen, worden gedetailleerd weergegeven.

Google Analytics

De site gebruikt Google Analytics voor louter statistische doeleinden. Dit is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”) die gebruikmaakt van cookies die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen om statistische analyses in geaggregeerde vorm mogelijk te maken met betrekking tot het gebruik van de bezochte website; er wordt ook gespecificeerd dat naast cookies ook een pixeltag wordt gebruikt door Google (//www.google.it/intl/it/policies/privacy/key-terms/). De gegevens die door Google Analytics worden gegenereerd, worden door Google opgeslagen zoals aangegeven in de informatie die hier beschikbaar is //developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage Raadpleeg de website //www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html voor het raadplegen van het privacybeleid van het bedrijf Google Inc., onafhankelijke gegevensbeheerder van de Google Analytics-service. Zoals uitdrukkelijk aangegeven door de Privacy Garant bij de “Opheldering betreffende de uitvoering van de wetgeving inzake cookies” van 5 juni 2015, zijn de sites die, voor louter statistische doeleinden, analytische cookies gecreëerd en ter beschikking gesteld door derden niet onderworpen aan de verplichtingen en vervullingen voorzien door de wetgeving (kennisgeving aan de Garant in primis) indien geschikte instrumenten worden gebruikt om het identificerend vermogen van de analytische cookies die ze gebruiken te verminderen (bijvoorbeeld door aanzienlijke delen van het IP-adres te maskeren) en op voorwaarde dat het gebruik van deze cookies zijn onderworpen aan contractuele verplichtingen tussen sites en derden, waarin uitdrukkelijk wordt verwezen naar de verbintenis van de derde partij of om ze uitsluitend te gebruiken voor de levering van de dienst, om ze apart te bewaren en niet om ze te “verrijken” of om ze niet te “kruisen” met andere informatie waarover ze beschikken. De eigenaar van de site heeft besloten gebruik te maken van de anonimiseringsfunctie van het IP-adres van Google (beschreven op de volgende link: //support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=it en accepteerde de wijziging over gegevensverwerking (Google Analytics Gegevensverwerkingsamendement v20130906) beschikbaar gesteld door Google Analytics in overeenstemming met Richtlijn 95/46/EG, waarmee Google zich ertoe verbindt de gegevens te verwerken volgens de verzoeken van de Klant – Eigenaar van de site en deze niet met anderen te delen aanvullende diensten als het niet de klant zelf is die daarom verzoekt, via de service-instellingen. Op dit punt wordt de gebruiker geïnformeerd dat de eigenaar van deze site Google Analytics niet heeft verbonden met een aanvullende dienst en dat er geen reclame wordt gemaakt of gegevens worden gedeeld met Google . In het licht van de genomen maatregelen wordt de Google Analytics-service, die door deze site wordt gebruikt voor louter statistische doeleinden, geactiveerd bij het landen, zonder dat er toestemming van de gebruiker nodig is voor het vrijgeven van de gerelateerde cookies. Op de volgende link //tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it is er de browser-add-on voor het deactiveren van Google Analytics.

Google Maps

De site maakt gebruik van Google Maps, een dienst die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”) om interactieve kaarten op te nemen in webpagina’s. Deze dienst omvat de installatie van cookies door Google. Raadpleeg de volgende link om het privacybeleid van het bedrijf Google Inc. en deactivering te raadplegen: //www.google.it/intl/it/policies/privacy/

Boekingskit

De site maakt gebruik van het online boekingssysteem voor websites die door BookingKit worden aangeboden en ontwikkeld voor de aankoop van tours. Om het privacybeleid van BookingKit GmbH en deactivering te raadplegen, verwijzen wij u naar de volgende link: //bookingkit.net/it/protezione-dei-dati-personali/

Verstrekking van gegevens

Behalve voor strikt noodzakelijke technische cookies